Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rekvizita – význam cudzieho slova

náležitosť, výzbroj, náradie; divadelné javiskové alebo televízne scénické zariadenie, potrebné pre určitú hru