Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sapro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rozkladajúci sa, hnijúci, hnilobný, zhnitý