Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sargas – význam cudzieho slova

hnedastá bohato rozvetvená chaluha