Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

saprobiont – význam cudzieho slova

organizmus žijúci v znečistenej vode