Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sarko- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom telo, mäso