Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

settlement – význam cudzieho slova

sídlisko; osada, koloniálne územie