Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexizmus – význam cudzieho slova

diskriminácia podľa pohlavia, najmä žien; orientácia na sex, zdôrazňovanie sexuality