Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sexualita – význam cudzieho slova

pohlavnosť, pohlavný život jedinca; fyzické vzťahy medzi príslušníkmi oboch pohlaví; hormonálne riadený pud, ale aj aktivity, predstavy a pod., ktoré sú súčasťou intímneho vzťahu, osobnej intimity a identity jednotlivca. Sú sociálne a kultúrne regulované.