Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

setup – význam cudzieho slova

vo výpočtovej technike nastavenie; počítač a prídavné zariadenia