Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vakancia - význam cudzieho slova

uprázdnené miesto