Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

vakancia – význam cudzieho slova

uprázdnené miesto