Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valuta – význam cudzieho slova

mena, zahraničná mena; hotovostné peniaze cudzích štátov; termín splatnosti