Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valuta - význam cudzieho slova

mena, zahraničná mena; hotovostné peniaze cudzích štátov; termín splatnosti