Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

valencia – význam cudzieho slova

schopnosť atómu alebo skupiny atómov viazať sa s inými atómami alebo ich skupinami; väzba; v biológii schopnosť organizmu prispôsobiť sa podmienkam prostredia