Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

validita – význam cudzieho slova

platnosť, právoplatnosť