Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

validácia - význam cudzieho slova

overenie, preverenie; kontrola hodnoty výšky účtu; uznanie právoplatnosti zmluvy, listiny a pod.