Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptometria – význam cudzieho slova

meranie vnímania zrakových svetelných podnetov