Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adenopatia – význam cudzieho slova

ochorenie miazgových - lymfatických - uzlín