Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptor – význam cudzieho slova

zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači