Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adespoton – význam cudzieho slova

menšie literárne dielo od neznámeho autora