Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

addukcia – význam cudzieho slova

pohyb končatiny smerom k strednej línii tela, pritiahnutie, pripaženie