Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chiazma - význam cudzieho slova

kríženie, skríženie rastlín alebo živočíchov; prekríženie chromozómov