Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chiro- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom ruka, ručný