Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chips – význam cudzieho slova

škoricový odpad; zlomková škorica; čipsy