Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chiliazmus – význam cudzieho slova

očakávanie skorého príchodu spasiteľa a jeho tisícročného kráľovstva; stredoveké učenie o príchode tisícročného kráľovstva božieho na Zemi