Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chiazmus – význam cudzieho slova

slohový prostriedok vytvorený postavením slov krížom