Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deficient – význam cudzieho slova

kňaz penzionovaný pre neschopnosť výkonu povolania zo zdravotných, vekových alebo iných dôvodov