Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deficit – význam cudzieho slova

schodok, manko, nedostatok, strata; nedostatok zdrojov, napr. energetických alebo surovinových