Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defraudant - význam cudzieho slova

ten, kto spreneveril zverené hodnoty