Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

deflexia - význam cudzieho slova

úchylka zo smeru alebo polohy, odchýlka od normálu