Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defoliant - význam cudzieho slova

látka spôsobujúca odlistenie