Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

defoliant – význam cudzieho slova

látka spôsobujúca odlistenie