Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

dehonestovať – význam cudzieho slova

znevažovať, ponižovať, privádzať do rozpakov, zahanbovať