Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efedra – význam cudzieho slova

malý ker rastúci na pôdach s vysokým obsahom piesku