Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

efod – význam cudzieho slova

kňazské rúcho; odznak úradu a hodnosti kňaza