Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ego – význam cudzieho slova

ja; centrum osobnosti