Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egoista – význam cudzieho slova

sebec, človek konajúci predovšetkým v záujme svojho prospechu