Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

egocentrizmus – význam cudzieho slova

v jednaní aj myslení pozornosť zameraná na vlastnú osobu