Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fosforit – význam cudzieho slova

sedimentovaná hornina z vápenatých fosfátov; nerast s obsahom fosforu