Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotoefekt – význam cudzieho slova

uvoľňovanie elektrónov z atómu pôsobením žiarenia; pohltenie žiarenia v atómovom jadre