Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotizmus – význam cudzieho slova

zrakový klam