Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

fotogram – význam cudzieho slova

tieňový obraz získaný bez fotoaparátu osvetlením predmetu ležiaceho priamo na fotocitlivej vrstve; snímka slúžiaca ako podklad pre situačné a výškové plány