Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

foto- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom svetlo, svetelný, fotografický