Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gap – význam cudzieho slova

poškodená oblasť chromozómu, tzv. chromozómová lézia; medzera; medzera v energetickom spektre supravodičov