Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gas - význam cudzieho slova

plyn