Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gas – význam cudzieho slova

plyn