Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gaser – význam cudzieho slova

kvantový generátor žiarenia gama