Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

garant – význam cudzieho slova

ručiteľ, za niečo zodpovedajúci, záruku poskytujúci subjekt