Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gastarbeiter - význam cudzieho slova

cudzinec dlhodobo pracujúci v hospodársky vyspelejšej krajine