Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gastrula - význam cudzieho slova

vývojové štádium zárodku mnohobunkových živočíchov tvorené dvomi zárodočnými listami