Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gastrula – význam cudzieho slova

vývojové štádium zárodku mnohobunkových živočíchov tvorené dvomi zárodočnými listami