Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gavalier - význam cudzieho slova

čestný a charakterný človek; sprievodca dámy