Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gaullizmus - význam cudzieho slova

francúzsky politický smer vytýčený prezidentom generálom Ch. De Gaullom v rokoch 1959 – 1969