Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gemoglyptika – význam cudzieho slova

rytie kameňov, drahokamov; umenie kameňorezu