Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gavota, gavotte - význam cudzieho slova

starý francúzsky ľudový tanec, neskôr spoločenský; skladba podobného typu, najmä ako intermezzo suity